மயிலாப்பூர் டைம்ஸ் அறக்கட்டளையிலிருந்து அதிகமான பள்ளி மாணவர்கள் படிப்பிற்காக நிதியுதவி பெறுகின்றனர்

மயிலாப்பூர்வாசிகள் மற்றும் மயிலாப்பூர் டைம்ஸ் வழங்கும் நன்கொடைகளால் மயிலாப்பூர் டைம்ஸ் அறக்கட்டளை ஆழ்வார்பேட்டை டிடிகே சாலையில் உள்ள செயின்ட் பிரான்சிஸ் சேவியர்…

Verified by ExactMetrics