மெரினாவில் வசிக்கும் குழந்தைகளின் படைப்புகளின் காட்சியுடன் முடிவடைந்த பயிற்சி பட்டறை.

சீனிவாசபுரம் மணற்பரப்பில், சனிக்கிழமை மாலை சுமார் 20 குழந்தைகள் நான்கு வார இறுதிகளில் தாங்கள் கற்றுக்கொண்ட கைவினைப் பொருட்களைக் காட்சிப்படுத்தினர். போட்டோ…

Verified by ExactMetrics