காந்திகிராம் காதி ஜவுளி கண்காட்சி மற்றும் விற்பனை. மே 6 முதல் 8 வரை.

காந்திகிராம் காதி டிரஸ்ட், காந்திகிராம காதி ஜவுளிகளின் கண்காட்சி மற்றும் விற்பனையான ‘காதியின் மேஜிக்’ தற்போது தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இது ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள…

Verified by ExactMetrics