ஆழ்வார்பேட்டையில் ஏப்ரல் 12 மற்றும் 13ல் காந்திகிராம் பாப்-அப் விற்பனை. கையால் நெய்யப்பட்ட குர்தாக்கள், டாப்ஸ், சட்டைகள் மற்றும் குடிசைத் தொழில் தயாரிப்புகள்.

நிலையான வாழ்க்கை மற்றும் கிராமப்புற வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் ஒரு பிரபலமான சமூக அமைப்பான காந்திகிராம், அதன் சமகால காதி ஆடைகளின் தொகுப்பான…

காந்திகிராம் பாப்-அப் விற்பனை: காதி ஆடைகள், தேன், ஷாம்பு, எண்ணெய்கள், சோப்புகள், ஊறுகாய்கள், மசாலாப் பொடிகள், சித்தா மற்றும் ஆயுர்வேத மருந்துகள்

காந்திகிராமின் பாப்-அப் கண்காட்சி மற்றும் விற்பனை பாரம்பரிய இந்திய தயாரிப்புகளை, ஏப்ரல் 21 முதல் 23 வரை. ஆழ்வார்பேட்டை சி.பி. ஆர்ட்…

Verified by ExactMetrics