டெல்லியில் உள்ள புதிய நாடாளுமன்றத்தில் மறைந்த காரைக்குடி மணியின் மிருதங்கம்

டெல்லியில் உள்ள புதிய பாராளுமன்ற கட்டிடத்தின் சங்கீத தீர்கா பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்தியாவின் பாரம்பரிய இசைக்கருவிகளின் காட்சி பெட்டியில் மறைந்த வித்வான்…

Verified by ExactMetrics