கேசவபெருமாள்புரத்தில் பொதுமக்களால் கார்த்திகை தீபம் கொண்டாடப்பட்டது

ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள கேசவபெருமாள்புரத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை கார்த்திகை தீபத்தை பொதுமக்கள் கொண்டாடினர். கேசவப்பெருமாள்புரம் ஸ்ரீ சக்தி விநாயகர் கோயிலில் (கிரீன்வேஸ் சாலை எம்ஆர்டிஎஸ்…

Verified by ExactMetrics