கார்த்திக் பைன் ஆர்ட்ஸ் சபாவின் வருடாந்திர விருதுகள் அறிவிப்பு

கார்த்திக் பைன் ஆர்ட்ஸ், சென்னை, கார்த்திக் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதுகள் மற்றும் கார்த்திக் எக்ஸலன்ஸ் 2023 விருதுகளுக்கான கலைஞர்களின் பெயர்களை அறிவித்துள்ளது.…

Verified by ExactMetrics