1960களில் படித்த பொறியியல் கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவர்கள் கோவிட் தொற்று காலங்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் சந்திப்பு.

சுமார் 60 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கல்லூரியில் படித்த கல்லூரி மாணவர்களின் சிறப்புக் கூட்டத்தை கற்பனை செய்து பாருங்கள். கிண்டி பொறியியல் கல்லூரியின்…