இந்த காலனி கிராமப்புற நெசவாளர்களுக்கு தற்காலிக ஸ்டால் அமைத்து விற்பனைக்கு உதவியது.

ஒரு சமூகத்தின் ஒரு சிறிய, நல்ல செயல் ஆதரவு தேவைப்படுபவர்களுக்கு உதவுகிறது. சமீபத்தில் ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள ஆர்.கே.நகர் காலனியில் இதுதான் நடந்தது.…

Verified by ExactMetrics