லஸ் அவென்யூவில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த டாக்சிகள், கார்களை, குடியிருப்பாளர்கள் புகார் அளித்ததையடுத்து, போக்குவரத்து போலீஸார் அகற்றினர்.

கிருஷ்ணசாமி அவென்யூவில் வசிப்பவர்களின் வேண்டுகோளுக்கு, குறுகிய தெருவில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள அனைத்து டாக்சிகள் மற்றும் கார்களை அகற்றுமாறும், இந்த கார்களின் உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம்…

கிருஷ்ணசாமி அவென்யூ வாசிகள் ‘வெளியாட்கள்’ அவென்யூவை வாகன நிறுத்துமிடமாக பயன்படுத்துவதால் சலிப்படைந்துள்ளனர்.

லஸ் சர்ச் சாலையில் அமைந்துள்ள கிருஷ்ணசுவாமி அவென்யூவிலிருந்து செல்லும் ஒரு பாதையில் வசிப்பவர்கள், ‘வெளியாட்கள்’ தங்கள் கார்களையும் டாக்சிகளையும் இந்த பாதையில்…

Verified by ExactMetrics