சென்னை தின பேச்சு: 19 ஆம் நூற்றாண்டில் மெட்ராஸில் அச்சுத் தொழிலில் கிறிஸ்தவப் பெண்களின் பங்களிப்பு.

வருடாந்திர சென்னை தின கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, வரலாற்றாசிரியர்-எழுத்தாளர் நிவேதிதா லூயிஸ், ’19 ஆம் நூற்றாண்டின் மதராஸில் அச்சுத் தொழிலில் கிறிஸ்தவ…

Verified by ExactMetrics