கிறிஸ்துமஸ் நேரத்தில் ஆழ்வார்பேட்டை தேவாலயத்தைச் சேர்ந்த புதிதாக திருமணமான ஒருவர் மூன்று ஜோடிகளின் திருமணத்திற்கு நிதியுதவி செய்தார்.

இது ஒரு கிறிஸ்துமஸ் சமய நற்செயல். இது ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள சிஎஸ்ஐ குட் ஷெப்பர்ட் தேவாலயத்தைப் பற்றியது, வி.பி. ராஜு, தேவாலய…