செயின்ட் பீட்ஸ் பள்ளி விடுதியில் தங்கி பயிலும் மாணவர்களுக்கு கிறிஸ்துமஸ் விருந்து ஏற்பாடு செய்த முன்னாள் மாணவர்கள்

ஓல்ட் பெடியன்ஸ் அசோசியேஷன் (OBA) டிசம்பர் 10 அன்று சாந்தோமில் உள்ள செயின்ட் பீட்ஸ் ஆங்கிலோ-இந்தியன் பள்ளியின் உறைவிட மாணவர்களுக்கு கிறிஸ்துமஸ்…

Verified by ExactMetrics