கிளார்க் காது கேளாதோர் பள்ளியின் நிறுவனர்-இயக்குனர் டாக்டர் பி. லீலாவதி காலமானார்

மயிலாப்பூரில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற கிளார்க் காதுகேளாதோர் பள்ளியின் நிறுவனர்-இயக்குனர் டாக்டர் பி.லீலாவதி காலமானார். மயிலாப்பூர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சாலை 3வது தெருவில்…

கிளார்க் காது கேளாதோர் பள்ளி ஹெலன் கெல்லர் தினத்தை கொண்டாடியது.

மயிலாப்பூரில் உள்ள கிளார்க் காது கேளாதோர் பள்ளியின் ஆசிரியர்கள் மற்றும் குழந்தைகள் ஜூன் 27 அன்று ஹெலன் கெல்லர் தினத்தை வளாகத்தில்…

Verified by ExactMetrics