பருவமழை: கிழக்கு அபிராமபுரத்தில் இருந்து வெள்ள நீரை வெளியேற்ற புதிய கால்வாய் உருவாக்கம்.

இந்த வாரம் பருவமழை ஓய்ந்துள்ள நிலையில், வியாழக்கிழமை காலை டாக்டர் ரங்கா சாலைக்கு கிழக்கு அபிராமபுரம் சந்திப்பில் உள்ளூர் பகுதி சென்னை…

கிழக்கு அபிராமபுரத்தில் உள்ள இந்த கடையில் இயற்கை முறையில் விளைந்த மாம்பழங்கள் விற்பனை.

தமிழ்நாட்டில் சேலம்-ஈரோடு பகுதிகளில் உள்ள பழத்தோட்டங்களில் இருந்து இயற்கை முறையில் விளைந்த மாம்பழங்கள் கிழக்கு அபிராமபுரத்தில் உள்ள உயிர் அங்காடியில் விற்பனைக்கு…