இந்த மந்தைவெளி காலனி பருவமழைக்கு தயாராக இருப்பதை எப்படி உறுதி செய்துள்ளது. உங்கள் பகுதியும் தயாராக உள்ளதா?

மந்தைவெளியில் உள்ள ராஜா தெருவைச் சேர்ந்த சமூகம், மழைக்காலத்தில் வாழ்க்கை நன்றாக இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காக இந்த ஆண்டு குடிமராமத்து பணியை…

வடிகால் பணிகள் தொடர்வதால், மழை நீர் கால்வாய்களாக மாறிய சாலைகள்.

‘வெனிஸ் ஆழ்வார்பேட்டைக்கு வருகிறது’ என்றார் ஒருவர். ‘சி. பி.ராமசாமி சாலை கால்வாய்’, என்றார் மற்றொருவர். ஆழ்வார்பேட்டை சி.பி.ராமசாமி சாலையை ஒட்டி புதிதாக…

Verified by ExactMetrics