குப்புசாமி சாஸ்திரி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் சமஸ்கிருத இலக்கியம் பற்றிய விரிவுரைகள்மற்றும் பயிலரங்கம். ஜூன் 28 & 29.

மயிலாப்பூரில் உள்ள சென்னை சமஸ்கிருத கல்லூரி வளாகத்தில் அமைந்துள்ள குப்புசுவாமி சாஸ்திரி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தனது 75வது ஆண்டு விழாவைக் கொண்டாடுகிறது.…

Verified by ExactMetrics