ஆழ்வார்பேட்டை ஸ்டுடியோவில் குரல் பயிற்சி பயிலரங்கை பி.சி.ராமகிருஷ்ணா நடத்துகிறார். பதிவு அவசியம்.

சென்னையின் பழமையான ஆங்கில நாடகக் குழுவான மெட்ராஸ் பிளேயர்ஸ், சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள சுரங் ஸ்டுடியோவில் இரண்டு நாள் குடியிருப்பு அல்லாத…

Verified by ExactMetrics