ஆவின் கடைகளில் அதிகம் விற்பனையாகும் குல்பி.

கோடைக்கால வெயில் உச்சத்தை தொடும் நிலையில், ஆவின் ஐஸ்கிரீம்கள் அதன் தனித்தனி கடைகளிலும் அதன் உரிமையாளர் விற்பனை நிலையங்களிலும் வேகமாக விற்பனையாகி…