ஓவிய விழா 2024: இரண்டு இலவச பயிற்சிபட்டறைகள் பூங்காவில் குழந்தைகளை உற்சாகப்படுத்தியது

ஓவிய விழா (ஆர்ட் ஃபெஸ்ட்) – சென்னை நிகழ்வின் ஒரு பகுதியாக பிப்ரவரி 25 ஞாயிற்றுக்கிழமை நாகேஸ்வரராவ் பூங்காவில் நடைபெற்ற இரண்டு…

Verified by ExactMetrics