மோசமான வானிலை காரணமாக பல பள்ளிகள் குழந்தைகள் தின விழாவை கொண்டாடவில்லை.

மயிலாப்பூர் பள்ளிகள் பலவற்றில் மோசமான வானிலை காரணமாக குழந்தைகள் தின நிகழ்வுகள் மிகவும் குறைவாக இருந்தது சில இடங்களில் நிகழ்ச்சிகள் தவிர்க்கப்பட்டன.…

Verified by ExactMetrics