இப்பள்ளியில், குழந்தைத் தொழிலாளர்களில் இருந்து எப்படி விலகி இருக்க வேண்டும் என்பதை மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்கிறார்கள்

சென்னை வன்னிய தேனாம்பேட்டை எல்டாம்ஸ் சாலையில் உள்ள மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஜூன் 12ஆம் தேதி உலக குழந்தைத் தொழிலாளர் எதிர்ப்பு தினம்…

Verified by ExactMetrics