கேரள மாநில உருவாக்க நாள்: நவம்பர் 1ல் பாரதிய வித்யா பவனில் கலாச்சார நிகழ்ச்சி

மயிலாப்பூரில் உள்ள பாரதிய வித்யா பவனில் நவம்பர் 1 மாலை கேரள மாநிலம் உருவான தினத்தை முன்னிட்டு நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுகிறது. அம்மு…

Verified by ExactMetrics