தூய்மை நகர மக்கள் இயக்கத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றியதற்காக ஆர்.கே.நகர அமைப்பின் கே.எல்.பாலசுப்ரமணியனை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி கௌவுரவித்தது.

ஆர்.ஏ. புரத்தில் உள்ள ஆர்.கே. நகர சமூக அமைப்பின் கே.எல். பாலசுப்ரமணியன், உள்ளூர் திடக்கழிவு மேலாண்மையை மேம்படுத்துவதற்காக அதன் ‘கிளீன் சென்னை’…

Verified by ExactMetrics