சங்கீதாவின் கொலு ‘மிருகயா’ தெய்வங்கள் மற்றும் தெய்வங்களுடன் உள்ள விலங்குகளுக்கு முக்கியத்துவம்.

அபிராமபுரம் 4வது தெருவில் உள்ள ஒரு வீட்டில், பட்டயக் கணக்காளர் சங்கீதா சங்கரன் சுமேஷ் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த கொலு, குறைந்தபட்சம்…

அலமேலுமங்காபுரத்தைச் சேர்ந்த ஆர்த்தி, வாழ்க்கையில் மறுசுழற்சி மற்றும் மினிமலிசம் என்ற செய்தியைப் பரப்புவதற்காக கொலுவை உருவாக்கியுள்ளார்.

மயிலாப்பூர் அலமேலுமங்காபுரத்தைச் சேர்ந்த ஆர்த்தி ரவிச்சந்திரன் என்பவர் தனது வீட்டில் உள்ள பொருட்களை ஆர்வத்துடன் ரீசைக்கிள் செய்கிறார். அவர் வாழ்க்கையில் ஒரு…

Verified by ExactMetrics