கோடை நாடக விழாவில் ரசிகர்களின் மாபெரும் வருகை. தினமும் மாலையில் நாடகங்கள் நடைபெறும்.

கார்த்திக் பைன் ஆர்ட்ஸின் கோடை நாடக விழாவின் முதல் நாள் மாலை, ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள நாரத கான சபாவின் பெரிய அரங்கத்தில்…

கார்த்திக் பைன் ஆர்ட்ஸின் 12 நாள் கோடை நாடக விழா, ஏப்ரல் 22 முதல்

கார்த்திக் பைன் ஆர்ட்ஸ் சபாவின் பிரபலமான கோடை நாடக விழாவின் 32வது பதிப்பை ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி மாலை 6 மணிக்கு…

Verified by ExactMetrics