கோதாஸ் காபி மாட வீதியில் புதிய இடத்திற்கு மாற்றம், எப்போதும் போல் பிஸியாக இருக்கிறது.

மாட வீதிகளில் உள்ள காபி கடைகள் எல்லா நாட்களிலும் பெரும்பாலான இடங்கள் பிஸியாக இருக்கும். இங்கு, கோதாஸ் காபி, சித்ரகுளத்தின் ஓரத்தில்…