சஞ்சய் பின்டோவின் இந்தப் புதிய புத்தகம், ‘உங்கள் வாழ்க்கையைத் தொடும் முக்கிய தீர்ப்புகளுடன் கூடிய சட்டங்களின் விதிகள்’ என்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது.

அபிராமபுரத்தில் வசிக்கும் சஞ்சய் பின்டோ, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக பணியாற்றி, செய்தி அறையிலிருந்து நீதிமன்ற அறைக்கு மாறினார். அவரது நான்காவது புத்தகம்,…