அரிய புத்தகங்களை சேகரித்து, விற்பனை செய்த சட்ட ஆலோசகர் எஸ்.ஏ.கோவிந்தராஜூ காலமானார்.

ஆர்.ஏ.புரத்தின் மூத்த குடியிருப்பாளரான எஸ்.ஏ.கோவிந்தராஜூ, பழைய புத்தகங்கள், ஆவணங்கள் மற்றும் கிளிப்பிங்குகளை சேகரிப்பவர் மற்றும் விற்பவர் என நன்கு அறியப்பட்டவர், நீண்டகால…

Verified by ExactMetrics