ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள சங்கீதா உணவகத்தில், டேபிளில் மீதமுள்ள சட்னிகள் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்ற ‘கூற்று முற்றிலும் தவறானது’ நிர்வாகம் விளக்கம்.

ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள சங்கீதா ஃபாஸ்ட் ஃபுட் மற்றும் அதன் ஃபைன் டைனிங் ரெஸ்டாரன்ட் மக்களிடையே பிரபலமானது. பெரும்பாலும் இந்தப் பகுதியில் வசிப்பவர்கள்,…