ஜெத் நகர் மண்டலத்திற்கான பகுதி சபா கூட்டம் ஜூலை 29 அன்று நடைபெற உள்ளது. அப்பகுதி மக்கள் கலந்து கொண்டு உள்ளூர் பிரச்சனைகளை தெரிவிக்கலாம்.

வார்டு 126-க்குள் உள்ள ஜெத் நகர் மண்டலத்தில் வசிப்பவர்களுக்கான முதல் பகுதி சபா கூட்டம் ஜூலை 29, சனிக்கிழமை அன்று நகரிலுள்ள…

Verified by ExactMetrics