மயிலாப்பூரில் உள்ள பிரம்மாகுமாரிகள் புகையிலை பயன்பாட்டால் ஏற்படும் ஆபத்துகளை எடுத்துரைக்கும் பிரச்சாரத்தை நடத்தினர்.

“சர்வதேச புகையிலை எதிர்ப்பு தினம்” ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே 31 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த நாளைக் குறிக்கும் வகையில், புகையிலை நுகர்வின்…

Verified by ExactMetrics