இந்த பள்ளி, செயல்பாடுகள் மற்றும் இன்டர்ன்ஷிப்பை சீனியர் மாணவர்களுக்கு வழங்குகிறது.

சர் சிவசாமி கலாலயா மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப் பள்ளியின், பிளஸ்1 மற்றும் +2 நிலை மாணவர்களுக்கான ‘இன்டர்ன்ஷிப் திட்டம்’ பிரபலமான ஒரு முயற்சியைக்…

Verified by ExactMetrics