‘கிரேஸி’ மோகனை நினைவு கூறும் விதமாக தி.நகர் அரங்கில் அரங்கேற உள்ள மூன்று நாடகங்கள்.

கிரேஸி மோகனை நினைவு கூரும் நேரம் இது. மது பாலாஜி மற்றும் கிரேஸி கிரியேஷன்ஸ் குழுவின் உறுப்பினர்கள்; ஜூன் 10 முதல்…

Verified by ExactMetrics