சாந்தோம் மேல்நிலைப் பள்ளியின் இருநூற்றாண்டு விழா: ஏப்ரல் 23

சாந்தோமில் உள்ள சாந்தோம் மேல்நிலைப் பள்ளியின் இருநூற்றாண்டு விழா ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி காலை பள்ளி வளாகத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது. கடந்த இரண்டு…

Verified by ExactMetrics