சிஎஸ்ஐ சர்ச் அதன் 125 ஆண்டுகளைக் குறிக்கும் வகையில் பல சமூக நலத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்துகிறது

டிரினிட்டி ஞாயிறு ஜூன் 4 அன்று மயிலாப்பூரில் உள்ள சிஎஸ்ஐ சர்ச் ஆப் குட் ஷெப்பர்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது. அதன் 125வது ஆண்டு…

சாந்தோமில் உள்ள சிஎஸ்ஐ சர்ச் பள்ளியில் விளையாட்டு தினம்

சிஎஸ்ஐ செயின்ட் தாமஸ் நர்சரி & பிரைமரி பள்ளியின் விளையாட்டு தினம் பிப்ரவரி 17 அன்று சாந்தோமில் உள்ள சிஎஸ்ஐ செயின்ட்…

Verified by ExactMetrics