சிஎஸ்ஐ செயின்ட் லூக்கா தேவாலயத்தின் ஆண்டு விழாவில் எம்.எல்.ஏ கலந்து கொள்ளவுள்ளார்

மந்தைவெளி ஆர்.கே.மட சாலையில் உள்ள சிஎஸ்ஐ செயின்ட் லூக்கா தேவாலயம். இந்த வார இறுதியில் புனிதர் லூக்காவின் விழாவைக் கொண்டாடுகிறது. இந்நிகழ்ச்சியை…

Verified by ExactMetrics