சித்திரகுளம் தெற்கில் இருந்த TUCS கடை. மறுவடிவமைக்கப்பட்ட அதே இடத்தில் , TNSC வங்கி அதன் கிளையை திறக்கவுள்ளது.

மயிலாப்பூரில் உள்ள சித்ரகுளம் தெற்குத் தெருவில் உள்ள கட்டிடம் உங்களுக்கு நினைவிருக்கிறதா, இது ஒரு காலத்தில் பிரபலமான TUCS கடையை வைத்திருந்தது,…

வாத்துகள் சித்திரகுளத்திற்கு அழகு சேர்க்கின்றன. ஆனால் பிளாஸ்டிக், காகிதக் கழிவுகள் தொடர்ந்து குளத்தில் வீசப்படுகின்றன.

சித்ரகுளத்தில் உள்ள தண்ணீரில் வாத்துகள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதை கவனித்தீர்களா? இந்தக் குளத்திற்குச் சொந்தமான ஸ்ரீ ஆதி கேசவப் பெருமாள் கோயிலின் ஸ்ரீபாதம்…

Verified by ExactMetrics