ஆழ்வார்பேட்டையில் சிந்து நாகரிகத்தின் கலை பற்றிய தேசிய கருத்தரங்கு. பிப்ரவரி 17, 18.ம் தேதிகளில்.

ஆழ்வார்பேட்டை எல்டாம்ஸ் சாலையில் உள்ள சி.பி.ராமசுவாமி ஐயர் அறக்கட்டளையில் பிப்ரவரி 17 மற்றும் 18 ஆகிய தேதிகளில் ‘சிந்து நாகரிகத்தின் கலை’…

Verified by ExactMetrics