மெட்ராஸ் டே (சென்னை தினம்) 2023: ரானடே நூலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் 12 பள்ளிகளின் மாணவர்கள் நகரின் பழைய வீடுகள் பற்றிய தங்களது ஆய்வை வழங்கினர்.

ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படும் சென்னை தின கொண்டாட்டங்களுக்காக நகரப் பள்ளிகளுக்கான சென்னையின் பாரம்பரியம் பற்றிய போட்டி ஆகஸ்ட் 14, திங்கட்கிழமை லஸ்ஸில் உள்ள…

Verified by ExactMetrics