இந்த சாந்தோம் தேவாலயத்தின் வருடாந்திர நன்றி தெரிவிக்கும் திருவிழாவில், பிரார்த்தனை, உணவு, விளையாட்டுகள் மற்றும் விற்பனை போன்றவை இடம்பெற்றன.

சி.எஸ்.ஐ செயின்ட் தாமஸ் இங்கிலிஷ் தேவாலயத்தின் சமூகம் செப்டம்பர் 4ம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை வருடாந்திர நன்றி தெரிவிக்கும் திருவிழாவை நடத்தியது. காலை…

Verified by ExactMetrics