ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள சி.பி.ஆர். சுற்றுச்சூழல் கல்வி மையம், இந்தியாவின் புலிகள் என்ற தலைப்பில் வினாடி வினா போட்டியை நடத்தியது.

சி.பி.ஆர் சுற்றுச்சூழல் கல்வி மையம் (CPREEC) ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள சி.பி.ஆர்ட் சென்டர் வளாகத்தில், சர்வதேச புலிகள் தினத்தை பள்ளிகளுக்கிடையேயான வினாடி வினா…

சைவ உணவுத் திருவிழா: உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள். பிப்ரவரி 19 வரை

எல்டாம்ஸ் சாலையில் உள்ள சி.பி.ஆர்ட் சென்டரில் மூன்று நாள் சைவ உணவுத் திருவிழா வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது. கருணா அறக்கட்டளையின் ஆதரவுடன் செயல்படும்…

சி.பி.ஆர். சுற்றுச்சூழல் கல்வி மையம், ஆழ்வார்பேட்டை பள்ளிகளுக்கான ‘நிலைத்தன்மை’ குறித்த நிகழ்ச்சியை நடத்தியது.

ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ளசி.பி.ஆர் சுற்றுச்சூழல் கல்வி மையம் (CPREEC) தென்னிந்திய மாநிலங்களான கர்நாடகா, கோவா, அந்தமான் & நிக்கோபார் தீவுகள் மற்றும் ஆந்திரப்…

சி.பி.ஆர்ட் சென்டரில் சைவ திருவிழாவில் பொருட்களை காட்சிப்படுத்த அழைப்பு

சி.பி. ஆர். சுற்றுச்சூழல் கல்வி மையம் (CPREEC) என்பது சுற்றுச்சூழல் கல்வியில் சிறந்து விளங்கும் ஒரு மையமாகும். இது இந்திய அரசின்…

Verified by ExactMetrics