ஆழ்வார்பேட்டையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை, சிறுதானியங்களை பயன்படுத்தி உணவுகளை தயாரிப்பது குறித்த வகுப்புகள்.

சீரகம் – ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள பூர்வீக கடை மார்ச் 26, ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு சந்திப்பு நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறது, அங்கு அதன் விளம்பரதாரர்…