ஓரளவு மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்ட ஆர்.கே.மட வீதி மற்றும் சீரற்ற மாட வீதிகள் பங்குனி உற்சவ ஊர்வலத்திற்கு சிக்கலை ஏற்படுத்தும்.

ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் பங்குனி உற்சவம் தொடங்க இன்னும் 24 மணிநேரம் உள்ள நிலையில், கோயிலின் மாட வீதிகள், சுவாமிகள் சுமந்து…

Verified by ExactMetrics