சுப்ரமணிய பாரதியின் படைப்புகள் குறித்த பள்ளி மாணவர்களுக்கான போட்டி.

கவிஞர்-எழுத்தாளர்-சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் சுப்பிரமணிய பாரதியின் படைப்புகள் என்ற தலைப்பில் பள்ளிகளுக்கிடையேயான போட்டி தென் சென்னையில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மயிலாப்பூரில் உள்ள…

Verified by ExactMetrics