அபிராமபுரத்தில் உள்ள ராகாஸ் காபியில், காபி வகைகள் அதிகம்

அபிராமபுரம் 4வது தெருவில் கடந்த மாதம் ராகாஸ் காபி கடை திறக்கப்பட்டது. வாடிக்கையாளரின் விருப்பப்படி வறுத்த விதைகள் புதிதாக அரைக்கப்பட்டு கொடுக்கும்…

Verified by ExactMetrics