உரம் தயாரித்தல், மூலிகைப் பொருட்கள் மற்றும் தோட்டக்கலை திறன்கள்: இந்த ஆர்.ஏ. புரம் பகுதியில் நடைபெற்ற சுற்றுச்சூழல் தினத்தின் கருப்பொருள்கள்.

ஆர் ஏ புரத்தில் உள்ள ஆர் கே நகர் சமூகத்தினர் ஜூன் 4 ஞாயிற்றுக்கிழமை உள்ளூர் பூங்கா பகுதியில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுடன்…

Verified by ExactMetrics