சென்னை கார்ப்பரேஷனின் வீதி விழா, பெண்களை இரவில் சைக்கிள் ஓட்ட ஊக்குவிக்கும் நிகழ்ச்சி

கோடைகால இரவில் சைக்கிள் ஓட்ட விரும்புகிறீர்களா? இன்று மாலை செய்யுங்கள். சென்னை கார்ப்பரேஷன் இன்று சனிக்கிழமை மாலை வீதி விழாவை நடத்துகிறது,…