மயிலாப்பூரில் உள்ள பி.எஸ்.என்.எல் மையத்தில் இப்போது முழு அளவிலான வாடிக்கையாளர் சேவை மையம்.

பி.எஸ்.என்.எல், சென்னை டெலிபோன்கள் இப்போது எண் 166, லஸ் சர்ச் சாலையில் (நாகேஸ்வர ராவ் பூங்காவிற்கு எதிரே) அமைந்துள்ள மயிலாப்பூர் வளாகத்தின்…