தமிழ் வழிக் கல்வி பயிலும் பள்ளி மாணவர்களுக்கான ‘சென்னை வினாடி வினா’ (தமிழில்): ஆகஸ்ட் 19

சென்னை தினம் கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு இந்த வினாடி வினா போட்டி தமிழ் வழிக் கல்வி பயிலும் பள்ளி மாணவ மாணவியர்களுக்கு ஆகஸ்ட்…

மெட்ராஸ் டே (சென்னை தினம்) 2023: ரானடே நூலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் 12 பள்ளிகளின் மாணவர்கள் நகரின் பழைய வீடுகள் பற்றிய தங்களது ஆய்வை வழங்கினர்.

ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படும் சென்னை தின கொண்டாட்டங்களுக்காக நகரப் பள்ளிகளுக்கான சென்னையின் பாரம்பரியம் பற்றிய போட்டி ஆகஸ்ட் 14, திங்கட்கிழமை லஸ்ஸில் உள்ள…

மெட்ராஸ் டே 2023 (சென்னை தினம்): மயிலாப்பூர் மண்டலத்தில் நிகழ்ச்சிகள். நடைபயணம். பேச்சு. வினாடி வினா. மேலும் பல நிகழ்ச்சிகள்.

மெட்ராஸ் தினக் கொண்டாட்டத்தைக் குறிக்கும் வகையில் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 70 க்கும் மேற்பட்ட நிகழ்வுகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன (மேலும் விரைவில் சேர்க்கப்படும்) –…

Verified by ExactMetrics